lotus notes

 • Windows 10 a podpora IBM Notes klienta

  S příchodem Windows 10 a možného upgradu zdarma může vznikat otázka, jak je to s kompatibilitou s IBM Notes klientem? Takže … IBM Notes klient je oficiálně podporován od verze 9.0.1 FP4, která již vyšla před nějakou dobou. iNotes a Notes Browser Plug-in budou podporovány od verze 9.0.1 FP5. Původní zprávu naleznete zde: https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/LotusSupport/entry/NotesandWindows10?lang=en  
 • Převod dat z Lotus Notes databáze do MongoDB

  O dokumentově orientované databázi MongoDB jsme psali již v několika článcích.  Pro mnoho vlastností podobných Notesům ji používáme ve svým webových aplikacích postavených na PHP a vytvářených v prostředí aplikačního frameworku Symfony .  Pokud konkrétní nasazení zahrnuje přechod z Lotus Notes nebo jejich souběžný provoz, máme pro tyto účely vyvinut převodník, který provádí synchronizaci nebo jednorázové […]
 • Převod Notes aplikací jinam

  Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi […]
 • LN Admin Tip #2/13 – validace internetové emailové adresy

  Unikátnost internetové emailové adresy v rámci adresních knih Domina je jedna z podmínek pro správné doručování pošty. Pokud máte rozsáhlejší adresní knihu a nejste si jisti, jestli v ní neexistují v tomto směru duplicity, můžete využít méně známý nástroj, který je součástí Domino administrátora.  Naleznete jej v sekci ‚People And Groups‘ na pravé straně pod […]
 • LN Admin Tip #2/12 – jak zakázat export seznamu dokumentů z databázových pohledů

  Pokud chcete u vybraných databází znemožnit uživatelům exportovat data z pohledů volbou ‚File->Export‘, je možno tohoto docílit jednoduše nastavením ve vlastnostech databáze. Od verze LN 8.0.2 se v poslední záložce vlastností databáze nachází volba ‚Disable export of view data‘ . Zaškrtnutím tak export znemožníte, což prakticky bude znamenat, že v pohledech této databáze nebude položka […]
 • LN Admin Tip #2/11 – rozšíření počtu dnů zaznamenávaných v log.nsf

  Pokud vám nestačí standardních 7 dnů zaznamenávaných v log.nsf, můžete tento počet jednoduchým způsobem navýšit. Chcete-li tak rozšířit počet logovaných dnů např. na 14, stačí v serverovém notes.ini upravit (řádek v notes.ini již existuje) následující řádek: LOG=LOG.NSF, 1, 0, 14, 40000 … kde číslo ’14‘ udává počet dní zaznamenávaných v tomto logu.   Informace o […]
 • LN Admin Tip #2/10 – jak zakázat kompaktaci vybraných databází

  Proces zajišťující kompaktaci databází prochází na serveru všechny dostupné databáze. Pokud chcete z nějakých důvodů u vybraných databází jejich automatickou kompaktaci zakázat, můžete tak učinit následujícím parametrem přidaným do serverového notes.ini COMPACT_FILTERÛNAME.NSF,DBNAME2.NSF Uvedené databáze budou při příští automatické kompaktaci ignorovány.   Informace o tomto článku / Blog post authorship information: Jedná se původní tip Paula […]