admin tips

 • LN Admin Tip: CentOS 7 a Domino server

  Jste-li uživateli operačního systému CentOS  a záleží vám na jeho pravidelné aktualizaci, může být pro vás důležitá informace o kompatibilitě z pohledu IBM Domino serveru. V současnosti je aktuální verze CentOS 7.x, která  vychází z komerční verze OS Redhat Enterprise Linux Server 7 (RHEL 7). Ta nahrazuje řadu CentOS 6, která je populární alternativou k […]
 • LN Admin Tip: Podpora protokolu TLS v Domino/Notes

  Podpora TLS 1.2– Domino 9.0.1Fix Pack 3 Interim Fix 2– Domino 8.5 – nebude zavedeno– Notes 9.0.1Fix Pack 3 Interim Fix 3Podpora TLS 1.0– Domino 9.0.1 Fix Pack 2 Interim Fix 3– Domino 9.0 Interim Fix 7– Domino 8.5.3 Fix Pack 6 Interim Fix 6– Domino 8.5.2 Fix Pack 4 Interim Fix 3– Domino 8.5.1 […]
 • LN Admin Tip: Logování status baru na klientovi

  Při řešení různorodých problémů na LN klientovi může být výhodné si nechat ukládat hlášky ze statusového řádku do log.nsf.  Nastavení se provede vložením řádku LogStatusBar=1 do  NOTES.INIa restartem LN klienta. Po tomto nastavení je vše, co se objeví ve status baru, logováno do log.nsf na klientovi.  Funkci je vhodné zapínat jen dočasně, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcování log.nsf. 
 • LN Admin Tip: Domino R9.0.1 a verze databází ODS52

  V IBM Notes se od verze verze R9.0.1 vyskytuje nová verze databázového formátu nesoucí označení ODS52. Jak tento formát využít/nastavit a co přináší?Nastavení nového formátu– V serverovém notes.ini nastavte Create_R9_Databases=1– Pro změnu stávající ODS na novou ODS52 na databázi, proveďte kompaktaci databáze copy stylem (load compact -c …)… nebo kompaktaci bez zamknutí databáze s parametrem -REPLICA (load […]
 • LN Admin Tip #2/13 – validace internetové emailové adresy

  Unikátnost internetové emailové adresy v rámci adresních knih Domina je jedna z podmínek pro správné doručování pošty. Pokud máte rozsáhlejší adresní knihu a nejste si jisti, jestli v ní neexistují v tomto směru duplicity, můžete využít méně známý nástroj, který je součástí Domino administrátora.  Naleznete jej v sekci ‚People And Groups‘ na pravé straně pod […]
 • LN Admin Tip #2/12 – jak zakázat export seznamu dokumentů z databázových pohledů

  Pokud chcete u vybraných databází znemožnit uživatelům exportovat data z pohledů volbou ‚File->Export‘, je možno tohoto docílit jednoduše nastavením ve vlastnostech databáze. Od verze LN 8.0.2 se v poslední záložce vlastností databáze nachází volba ‚Disable export of view data‘ . Zaškrtnutím tak export znemožníte, což prakticky bude znamenat, že v pohledech této databáze nebude položka […]
 • LN Admin Tip #2/11 – rozšíření počtu dnů zaznamenávaných v log.nsf

  Pokud vám nestačí standardních 7 dnů zaznamenávaných v log.nsf, můžete tento počet jednoduchým způsobem navýšit. Chcete-li tak rozšířit počet logovaných dnů např. na 14, stačí v serverovém notes.ini upravit (řádek v notes.ini již existuje) následující řádek: LOG=LOG.NSF, 1, 0, 14, 40000 … kde číslo ’14‘ udává počet dní zaznamenávaných v tomto logu.   Informace o […]
 • LN Admin Tip #2/10 – jak zakázat kompaktaci vybraných databází

  Proces zajišťující kompaktaci databází prochází na serveru všechny dostupné databáze. Pokud chcete z nějakých důvodů u vybraných databází jejich automatickou kompaktaci zakázat, můžete tak učinit následujícím parametrem přidaným do serverového notes.ini COMPACT_FILTERÛNAME.NSF,DBNAME2.NSF Uvedené databáze budou při příští automatické kompaktaci ignorovány.   Informace o tomto článku / Blog post authorship information: Jedná se původní tip Paula […]