MongoDB

 • Převod dat z Lotus Notes databáze do MongoDB

  O dokumentově orientované databázi MongoDB jsme psali již v několika článcích.  Pro mnoho vlastností podobných Notesům ji používáme ve svým webových aplikacích postavených na PHP a vytvářených v prostředí aplikačního frameworku Symfony .  Pokud konkrétní nasazení zahrnuje přechod z Lotus Notes nebo jejich souběžný provoz, máme pro tyto účely vyvinut převodník, který provádí synchronizaci nebo jednorázové […]
 • Převod Notes aplikací jinam

  Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi […]
 • MongoDB – kdo jej používa?

  MongoDB databáze je použivána společnostmi v mnoha zmeních, různých oborech a od toho se odvíjí o praktické využití systému. Mezi zákazníky je možno zařadit známé společnosti jako eBay, Cisco, SAP, MTV Networks, AstraZeneca. McAfee, LinkedIn, The Guardian, The NewYork Times, Le Figaro atd.  Obsáhlý seznam referencí s krátkou rešerší o konkrétním použití je možno nalést […]
 • MongoDB – absolvované certifikace

  V souvislosti s používáním MongoDB rozšiřujeme i naši odbornost. V rámci MongoDB Univerzity jsme absolvovali dva kurzy zaměřené na vývoj a administraci systému. M101J: MongoDB for Java Developers vývojářské školení zaměřené na použití MongoDB v prostředí jazyka JAVA M102: MongoDB for DBAs administrátorské školení pokrývající podstatné oblasti správy systému  Obsah kurzů je možno nalézt na […]
 • MongoDB a možnosti ukládaných dat

  V předchozím článku jsme zmínili praktické použití MongoDB databáze jako dokumentově orientovaného úložiště podobného databázi Lotus Notes. Lotus Notes databáze se podobně jako MongoDB řadí v dnešní terminologii do oblasti tzv. NoSQL databází, Kromě mnoha jiných věcí umožňuje data ukládat bez pevného schématu což poskytuje velmi pružný vývoj a kooperaci s daty z jiných systémů. […]
 • MongoDB jako alternativa k IBM Notes úložišti

  Při vývoji aplikací, častěji v poslední době narážíme na požadavky zobrazovaní data ve formě souhrnů, přehledů, filtrů, čili klasického portálového náhledu ve formě tabulek a grafů. Ačkoliv takové přehledy lze v Xpages nagenerovat přímo z Notes dokumentů a pohledů, je tato funkcionalita poměrně složitá na programování a zároveň ani rychlost zpracování dat není nijak závratná. […]