XPages

  • Převod Notes aplikací jinam

    Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi […]
  • Push alerts from XPages to mobile devices

    I’ve developed mobile version of our HelpDesk application recently. Application is based on XPages and one of the request was to send a problem marked as critical directly to support staff’s mobile devices. After some searching I’ve found  product called Pushover. You can download it to your device from App Store or Google Play. The […]
  • Organizational chart from Domino Directory

    Using Xpages you can build up an Organizational chart directly from your Domino Directory (names.nsf), which can looks like the picture below: To do this you need a proper data on each person document, mainly Manager’s name, which is used to build up a structure from the bottom to the top. Something like this: For […]