Stanislav Marszalek

  • Převod Notes aplikací jinam

    Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi […]
  • Organizational chart from Domino Directory

    Using Xpages you can build up an Organizational chart directly from your Domino Directory (names.nsf), which can looks like the picture below: To do this you need a proper data on each person document, mainly Manager’s name, which is used to build up a structure from the bottom to the top. Something like this: For […]