NET.Notes

 • NET.Notes – Business aplikace pro Android/IOS využívající možností mobilního zařízení

  Webový přístup do firemního informačního systému (IS) je již velmi častou záležitostí. Přístup z mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) má však svá specifika, která běžné webové rozhraní nemusí splňovat. Základním aspektem je skutečnost, že se jedná o dotyková zařízení a uživatelské rozhraní s tím musí počítat.  Dále pak mají tato zařízení k dispozici technické možnosti, které je […]
 • NET.Notes – ACL neboli přístupová práva

  V celém systému NET.Notes jsou přístupová práva implementována na několika úrovních: pro jednotlivé uživatele je definováno, ke kterým modulům systému mají mít přístup a na jaké úrovni. Označené moduly jsou pro uživatele viditelné/přístupné v levé navigaci systému. dle logiky daného modulu mají uživatelé omezen přístup ve smyslu viditelnosti záznamů. Záznamy, které uživatel nemá právo vidět […]
 • NET.Notes – rychlé poznámky a připomínač

  V systému NET.Notes se nově na pravé straně nachází rozvinovací panel, který poskytuje uživatelům dvě základní služby: a) poznámový blokVšichni známe situace, kdy si musíme rychle zapsat nějakou informaci. Použiváme notýsky nebo např. volně ležící papírky. V systému NET.Notes je toto podchyceno formou jednoduchého poznámkového bloku. Do něj si text zapíšete a on je automaticky uložen. […]
 • NET.Notes – záložková pracovní plocha

  Základní součástí uživatelského rozhraní systému NET.Notes je  záložková pracovní plocha.  Ta byla v nedávné době rozšířena o některé nové vlastnosti: záložky je nyní možné přesouvat mezi sebou systémem drag&drop (viz screenshot níže) záložky je možné zavírat poklikem na prostřední tlačítko (kolečko) myši, tak jak to bývá zvykem u záložek v samotném internetovém prohlížeči mezi restarty prohlížeče […]
 • NET.Notes – vízejazyčnost uživatelského prostředí

  V jedné z nedávných aktualizací dostal systém NET.Notes do vínku vícejazyčné uživatelské prostředí. Jednoduchým překlikem v menu má uživatel možnost přepnout do jiného jazyka. Upraveny jsou popisky centrálního uživatelského rozhraní i jednotlivých modulů. Systém je připraven i pro překlad do jiných/dalších jazyků. Pro zautomatizování celého procesu jsme schopni první krok překladu provést (automatickým procesem) prostřednictvím služeb Google […]
 • NET.Notes – filtrování dat v pohledech

  Seznamy dat, jinak nazývané pohledy, jsou v systému NET.Notes základními pilíři funkčnosti. V jakémkoliv systému s velkým množstvím dat je způsob práce s pohledy klíčovou částí. U NET.Notesu pro rychlé a pružné vyhledávání dat využíváme možností produktu Elasticsearch. Ten poskytuje celou plejádu vyhledávacích funkcí, které jsou do NET.Notesu implementovány v rámci jednotlivých modulů a funkčností.  a) Filtrování […]
 • NET.Notes – rychlé akce – tlačítko sem, tlačítko tam …

  Systém NET.Notes jako takový a jeho jednotlivé moduly, obsahují funkčnost ukrytou pod zdánlivě nenápadnými tlačítky. Na některá z nich s v tomto a dalších dílech podíváme. 1. Součástí základního uživatelské rozhraní NET.Notesu je rozbalovací tlačítko zpřístupňující rychlé akce napříč moduly systému. Odkudkoliv je tam možno vytvořit nový profil firmy, aktivitu či odeslat email. 2. V […]
 • NET.Notes – zařazování uživatelských emailů do NET.Notesu

  Modul ‚Aktivity‘ systému NET.Notes umožňuje evidovat  komunikaci v rámci firmy i vně. Do této oblasti patří jak zápisy ze schůzek, telefonátů tak i záznamy z elektronické komunikace prostřednictvím emailů. K tomuto účelu je v NET.Notesu část nazvaná ‚Příchozí zprávy k zařazení‘ . Systém využívá komunikaci přes IMAP pro zobrazení uživatelových emailových zpráv.  Na začátku je uživatel požádán […]
 • NET.Notes – export do PDF a XLS

  Systém NET.Notes umí svůj obsah exportovat do jiných formátů. U řádkových dat typu ‚seznam firem‘ je možno využít exportu do formátu MS Excelu použitelného v rámci MS Office nebo například LibreOffice . Exportovaný seznam odpovídá výběrovému kritériu, které může být poměrně komplexní. Do MS Excelu si tak mohu například exportovat firmy z Prahy z obratem […]
 • NET.Notes – Možnosti zadávání formátovaného textu

  Formátovaný text je v systému NET.Notes upravován pomocí editoru v okně prohlížeče. Podporovány jsou běžné funkce jako styl, velikost a barva textu. Uživatel má možnost do textu vkládat tabulky, obrázky a nebo přílohy (soubory).  Zdrojový formát editoru je HTML, dokážeme tak úspěšně převádět formátované texty z jiných systémů jako je například Lotus Notes.
 • GTD v NET.Notes – použití drag & drop pro lepší ovládání

  Intuitivnost ovládání je důležitým aspektem pro vstřícné přijetí koncovým uživatelem. GTD  v systému NET.Notes implementuje moderní prvky ovládání včetně tzv. drag&drop.  Tímto způsobem může uživatel například intuitivně přesouvat sekce mezi sebou pouhým přetáhnutím myší. Úpravy provedené na obrazovce jsou na pozadí reflektovány uložením do databáze. Příště tedy uživatel obdrží pracovní plochu tak, jak si ji […]
 • GTD v NET.Notes – sekce a položky (aktivity)

  GTD pracovní plocha systému NET.Notes je rozdělena do jednotlivých sekcí, které si uživatel definuje sám jednoduchým a intuitivním způsobem. Jak sekce, tak jednotlivé položky (aktivity)  je možno vytvářet a dodatečně měnit. Poklepáním na existující záhlaví/název sekce se uživateli otevře malý formulář, kde může kromě názvu specifikovat barevné označení sekce. Používání barevného rozlišení pomáhá v rychlé […]