GTD v NET.Notes – sekce a položky (aktivity)

GTD pracovní plocha systému NET.Notes je rozdělena do jednotlivých sekcí, které si uživatel definuje sám jednoduchým a intuitivním způsobem. Jak sekce, tak jednotlivé položky (aktivity)  je možno vytvářet a dodatečně měnit. Poklepáním na existující záhlaví/název sekce se uživateli otevře malý formulář, kde může kromě názvu specifikovat barevné označení sekce. Používání barevného rozlišení pomáhá v rychlé orientaci na pracovní ploše. Celou sekci je možné v průběhu práce zrušit. Aktivity na ní uvedené budou od pracovní plochy odpojeny, nebudou však vymazány.

gtd_editace_sekce

Položky GTD pracovní plochy jsou pro běžnou práci upravitelné tzv. ‚inline‘ – uživatel se nepřesouvá na jinou obrazovku, ale naopak úpravy obsahu aktivity vznikají na daném místě. Uživatel tak neztrácí kontext své práce. Mezi základní informace, které uživatel může ovlivnit, patří:

  • text aktivity, který ji popisuje
  • barevné zvýraznění, pomocí něhož může vybrané aktivity na pracovní ploše zviditelnit
  • vybraná aktivita může být označena jako hotová, je pak zobrazována s přeškrtnutým textem
  • aktivitě je možno přiřadit datum. Aktivity s datem jsou pak zobrazovány v uživatelském kalendáři

gtd_editace_aktivity