NET.Notes – export do PDF a XLS

Systém NET.Notes umí svůj obsah exportovat do jiných formátů. U řádkových dat typu ‚seznam firem‘ je možno využít exportu do formátu MS Excelu použitelného v rámci MS Office nebo například LibreOffice . Exportovaný seznam odpovídá výběrovému kritériu, které může být poměrně komplexní. Do MS Excelu si tak mohu například exportovat firmy z Prahy z obratem nad určitou částkou.

Jinou formou exportu jsou tiskové výstupy využívající formát PDF. Je tak možno si například exportovat do PDF informace z aktivit a ty pak vytisknout a mít jako podklad pro poradu. Tiskové předlohy pro PDF výstup jsou upravitelné dle zvyklostí zákazníka(hlavička, formátování) a mohou být vízejazyčné. Exportovány jsou pak dle přepnutého jazyka uživatelského rozhraní NET.Notesu. 

netnotes_exp_xls

netnotes_exp_pdf2